Metamorfoses 2018

Wat is LiègeTogether?

LiègeTogether is een geheel van acties gericht op één doel, namelijk een positieve perceptie van de Luikse grootstad. We willen meer inwoners, meer studenten, meer investeerders en meer befzoekers. En we willen ook gezien worden zoals we echt zijn.

De aanpak van LiègeTogether past binnen een visie van territoriale marketing en is tweevoudig: de actoren van de Luikse grootstad verenigen en door middel van een gedeelde identiteit de stad naar voor brengen in België en in het buitenland. 

LiègeTogether staat voor een grootstad in actie, een stad die verenigt en bruggen bouwt.

LiègeTogether betekent ook internationale evenementen die Luik op de kaart zetten.

Meer info

L etr

  • 
11,7 km de ligne
  • 
45m de longueur
  • 
310 passagers par tram
  • 
62 places assises par tram
  • 
3,60 mètres de haut
  • 
2,65 mètres de largeur

Les vidéos LiègeTogether

Kijk naar de video's

Le signe de ralliement LiègeTogether

Métamorphoses 2016

Liège Tendances Numériques

Les Lettres géantes LiègeTogether

Les Lettres géantes LiègeTogether

Ca y est, elles sont là ! Dès ce 2 juillet, à l'occasion du Tour de France, la sculpture urbaine LiègeTogether, les lettres géantes, se dévoile aux pieds de la Gare des Guillemins. On s'y prend en photo ? 

Zij ondersteunen ons